Tromøy kirke

Tromøy kirke
440 NOK
Kjøp nå

I likhet med andre gamle kirker er Tromøy kirke full av bilder med symbolsk innhold. Lignende bilder kan vi finne over store deler av landet, men meningsinnholdet er ikke lenger like kjent som tidligere. Kirken har også unike detaljer som forteller om hva landets første kristne var opptatt av. Tromøy kirkes korportal er av det eldste vi har i en stående kirke her i landet. Kirkens fargerike og intime interiør er i hovedsak bevart slik det ble skapt på 1700-tallet, og står som et eksempel på hvilken tradisjon våre gamle kirker er tuftet på. Kirkegårdens gravminner viser til en historie som kan gjenkjennes over store deler av Skandinavia. Kunnskap om Tromøy kirke og kirkegård har derfor stor overføringsverdi ved besøk til andre gamle kirker i Norge og våre naboland. Boken er gjennomillustrert i farger.