Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte: en empirisk studie av grunnskolens 4., 7

Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte: en empirisk studie av grunnskolens 4., 7
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Gunn Imsen
183 NOK 229 NOK
Kjøp nå

Skolemiljø, læringsmiljø og elevutbytte: en empirisk studie av grunnskolens 4., 7 (Gunn Imsen): Reform 97 viderefører en rekke utviklingslinjer som har vært framtredende i norsk utdanningspolitikk gjennom lang tid. Sentrale prinsipper i Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen er fellesskap rundt et nasjonalt definert kulturinnhold i skolen og tilpasning av undervisningen til den enkelte elevs forutsetninger. I tillegg kommer videreføring av den reformpedagogiske tradisjonen med elevaktive læringsformer, medbestemmelse for elevene og bruk av lokalsamfunnet i undervisningen. På skolenivå har det skjedd en utviking i retning av større vekt på ledelse, et godt felles skolemiljø og organisatorisk utviking av skolens arbeid. Denne studien er en del av evalueringen av Reform 97. Gjennom en større empirisk undersøkelse tegnes et bilde av skolemiljøet ved 49 grunnskoler, læringsmiljøet i fagene norsk og matematikk i 175 klasser på 4., 7. og 10. trinn og av læringsutbytte, motivasjon og trivsel hos vel 4000 elever. Rapporten gir en bred dokumentasjon av forholdene både på lærerværelsene, i klasserommene og av elevenes opplevelser av undervisningen. Ikke minst får vi et inntrykk av sammenhengene mellom de tre nivåene, og hva som betyr noe for elevenes utbytte av skolen. Gunn Imsen er professor i pedagogikk ved Pedagogisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.