Sjøfolk

Sjøfolk
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Kristian Magnus Vikse
399 NOK
Kjøp nå

Hovedinnholdet i denne boka er beretninger og bilder av og om sjøfolk fra landsdelen mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden og bygdene innenfor, og sjøfolk som er herfra, men som har seilt for utenbys rederier. Mange sjøfolk og mange rederier var med på den tradisjonelle trelastfarten på Hvitehavet, og den er viet ekstra oppmerksomhet i boka. Med noen få unntak er bildene ikke offentliggjort før, og her er flere beretninger som sjøfolkene selv har skrevet og fortalt. Naturlig nok er her også bilder av mange av de skipene sjøfolkene var ombord på. Tidsepoken er i hovedsak årene fra 1945 til 1975, med noen få streif tilbake til krigsårene og framover til «oljealderen».