Russlandsbilder: nye debattinnlegg om naboskap i nordområ

Russlandsbilder: nye debattinnlegg om naboskap i nordområ
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Lars red. Rowe
135 NOK 169 NOK
Kjøp nå

Russlandsbilder: nye debattinnlegg om naboskap i nordområ (Lars red. Rowe): Russlandsbilder er en samling kronikker og debattinnlegg skrevet de siste fem årene av ulike medarbeidere ved Fridtjof Nansens Institutt samt et utvalg bilder fra Kolahalvøya. Tekstene i bokens første del tar for seg den generelle politiske utviklingen i Russland, spesielt demokratiets kår og vekstbetingelsene for det russiske sivile samfunnet. Den andre delen omhandler jurisdiksjonsspørsmål og forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet. Bokens siste del er viet ulike samarbeidsflater mellom Norge og Russland innenfor miljø, helse og energi, ikke minst erfaringer høstet i møtet mellom de to kulturene. Russlandsbilder reflekterer meningsbrytninger om Russland i den norske offentlige debatten de senere år på en tilgjengelig måte og er av interesse både for dem som allerede kjenner debatten, og for dem som ønsker å gjøre seg bedre kjent med utviklingen i forholdet mellom Norge og Russland i nord. Lars Rowe er cand.philol. og leder av Russlands- og nordområdeprogrammet ved Fridtjof Nansens Institutt. Geir Hønneland er dr.polit. og forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt. “Boken viser på en forbilledlig måte relevansen av anvendt samfunnsvitenskap.” Anmeldelse i Nordisk østforum (nr. 2, 2008).