Rom stoff tid: forkurs grunnbok

Rom stoff tid: forkurs grunnbok
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Arne Auen Grimenes
881 NOK 1105 NOK
Kjøp nå

Rom stoff tid: forkurs grunnbok (Arne Auen Grimenes, Per Jerstad, Bjørn Sletbak): Ny utgave av Rom Stoff Tid Forkurs utkommer høsten 2022. Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskursLæreverket er skrevet etter studieplanen for ettårig forkurs i fysikk av 2015. I tillegg til grunnbok og studiebok finnes nyttige læringsressurser for studenter og undervisningsressurser for forelesere. Tilpasset studieplan med kjemi I studieplanen for forkurset er fysikkfaget utvidet med en innføring i kjemi. Rom Stoff Tid Forkurs (2016) dekker hele denne studieplanen. I tillegg til et kapittel om kjemi, er det føyd til stoff som knytter sammen fagstoffet i fysikk og kjemi med teknologiske anvendelser.På lærersidene vil du finne lærerveiledninger til kjemi på samme måte som de øvrige emnene i læreboka.Verket bygger delvis på Rom Stoff Tid Fysikk 1 og Fysikk 2 til Kunnskapsløftet. Innholdet er preget av gjennomarbeidet stoff og presise framstillinger. Formatet gir god plass til figurer og bilder. Rom Stoff Tid Forkurs presenterer teoristoffet innbydende og oversiktlig gir studentene et stort tilfang av oppgaver av ulike typer styrker eksperimentenes plass i faget, men har også aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet har simuleringer og visualiseringer på nettsidene gir oppgavetips, løsninger, supplerende stoff til fordypningKomponenter Lærebok Studiebok med laboratorieøvelser og oppgavesamling Fagnettsted for studenter, gratis Fagnettsted for forelesere, gratishttps://romstofftidforkurs.cappelendamm.no/