Orientalske tepper fra Iran og Afghanistan

Orientalske tepper fra Iran og Afghanistan
Kategorier: ,Interiørbøker
399 NOK
Kjøp nå

Få gjenstander forener i slik grad sosiale, kulturelle og økonomiske forholdsom håndkny ede tekstiler fra tradisjonelle teppeland. Dagens moderneteppenæring i Iran og Afghanistan inngår i en århundrelang håndverkstradisjonmed betydning langt utover lokal hus idsvirksomhet. Teppene gjenspeilerkulturen til ulike samfunnssgrupper - bybefolkning, landsbyboere og nomader,og har alltid ha en sterk lokal forankring med distinkte regionale særpreg.I denne boken blir tepper fra de ulike tepperegionene i Iran og Afghanistanpresentert og sa inn i en sosial og historisk sammenheng, samtidig som enpotensiell kjøper får veiledning i valg og vedlikehold av orientalske tepper.Forfa erne har omfa ende studier og reisevirksomhet kny et til områdetbak seg og har i over tre i år vært samlere og forhandlere av håndkny edetepper av høy kvalitet. Med utgangspunkt i sakkunnskap og engasjementønsker de å spre kunnskap om orientalske tepper og skape forståelse for hvasom utgjør godt håndverk, og samtidig gi et