Omsorg i en kulturell kontekst: kultursensitiv omsorg i barnehagen

Omsorg i en kulturell kontekst: kultursensitiv omsorg i barnehagen
Kategorier: , Pynt
Brand: Berit Zachrisen
359 NOK
Kjøp nå

Kvalitet i en mangfoldig barnehage handler blant annet om å videreutvikle velkjente og sentrale begreper i barnehagepedagogikken, i lys av nye perspektiver og ny forskning.Begrepet kultursensitiv omsorg legger i denne boka til grunn at det enkelte barn må anerkjennes både som et særegent individ med individuelle rettigheter og samtidig et aktivt og viktig medlem av ulike fellesskap. I disse fellesskapene blir opplevelsen av tilhørighet, trygghet og tilknytning sentral. Boka bygger på forfatterens mangeårige arbeid og engasjement for flerkulturelle perspektiver i barnehagen. «Omsorg i en kulturell kontekst» bidrar til refleksjon rundt barnehageansattes betydning for utviklingen av en pedagogisk praksis som sikrer god omsorg for alle barn i barnehagen, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter på ulike nivåer og for fagfolk som arbeider i barnehagesektoren.