Nye seksualiteter

Nye seksualiteter
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Willy Pedersen
463 NOK 579 NOK
Kjøp nå

Nye seksualiteter (Willy Pedersen): Vi sier seksualitet og tenker oss nakenhet. Det enkle ved at nakne kropper møtes. Det mer komplekse ved at de er avkledd sine samfunnsmessige roller. Budskapet i denne boka er et annet: Seksualiteten er vevet inn i det sosiale, på en grunnleggende måte. Den kan endog fungere som et speil som viser oss trekk ved samfunnet det ellers ikke er lett å få øye på.I boka trekkes linjer fra ti års forskning på hvordan norske ungdommer utformer sin seksualitet, og hvilke endringer vi aner. Når starter det hele? Hvilke sekvenser av praksisformer løper de gjennom? Hva med fenomener som oral- eller analsex? Hvilken rolle spiller onani i unge kvinners og menns liv?Internett og mobiltelefoner former våre hverdagsliv. Hva er konsekvensene for intime relasjoner? Er det som skjer her, like “virkelig” som i samhandling ansikt til ansikt? Hva med de minoritetsetniske gruppene? Hvordan utvikler de sine erotiske liv? Aner vi “skeive” mønstre, også utenfor grupper av homo- og bifile?Men seksualiteten speiler også makt, tvang og sosial marginalitet. Hvor mange selger sex? Er de alltid å forstå som hjelpeløse ofre? Eller ser vi rasjonelle aktører som setter seg sine mål og utvikler den kompetansen som trengs for å nå dem?I boka presenteres et rikt materiale fra longitudinelle studier og et stort antall kvalitative intervjuer. Vi får en innføring i det teoretiske grunnlaget for samfunnsfagenes studier av seksualitet. Det gis historiske linjer og presenteres oversiktsbilder. En rekke ungdommer kommer selv til orde. Boka er skrevet i en lett og levende form.Willy Pedersen er en av landets ledende forskere på ungdom, seksualitet, rusmidler, atferdsproblemer og sosial marginalitet. Han er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og også knyttet til NOVA. Han tok den filosofiske doktorgraden på avhandlingen Drugs in adolescent worlds i 1991 og har seinere skrevet Ungdom er bare et ord (1994) og Bittersøtt: Ungdom, sosialisering, rusmidler (1998). I tillegg har han publisert et stort antall artikler i internasjonale fagtidsskrifter. Her foreligger for første gang en sammenfatning av hans forskning på feltet ungdom og seksualitet.