Helseretten

Helseretten
Kategorier: , Speil og veggpynt
849 NOK
Kjøp nå

Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekkretten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenestenautonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barnbehandling av personopplysninger og biologisk materialehelseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om covid-19-pandemienstyring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologiklagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølgingBefring bygger på et stort materiale av relevante nasjonale og internasjonale rettskilder. Hun trekker inn aktuelle lover, re