Giellabálggis 5

Giellabálggis 5
Kategorier: , Speil og veggpynt
340 NOK
Kjøp nå

Giellabálggis læreverket for mellomtrinnet dekker kompetansemålene i samisk som førstespråk læreplanen etter 7.trinn. Giellabálggis temaene dekker både muntlig og skriftlig kommunikasjons målene, og språk, kultur og litteratur målene. Elevene kan øve gjennom ulike metoder. Felles samtale om temaene er sentrel i læreverket, itillegg til individuell, par og gruppeoppgaver. Giellabálggis 5 består av tekster, bilder og eksempler som skla hjelpe elevene til helhetligforståelse om språktemaene. Hver kapittel starter med målsetting og avsluttes med Kan du?-øvelse. Gjennom dette kan elevene reflektere og evaluere sin egen læring og se om de har oppnådd målene i kapittelet. Læreverket består i tillegg av arbeidsbok og nettressurs.