Frisør

Frisør
Kategorier: , Speil og veggpynt
165 NOK
Kjøp nå

I arbeidslivet yrkeshefte: Frisør er et praktisk rettet hefte for unge og voksne innvandrere som lærer norsk og ønsker å jobbe som frisør. Heftet presenterer sentrale ord og uttrykk, oppgaver, situasjoner og krav i frisøryrket på en engasjerende måte.I arbeidslivet Frisør gir en generell innføring i yrket. Vanlige arbeidsoppgaver, hjelpemidler, vanlige situasjoner, rutiner, forventninger og krav blir presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er todelt, der del 1 passer for deltakere på nivå A1-A2, mens del to passer for deltakere på nivå A2-B1. Innholdet har stigende progresjon med lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2.Det legges vekt på sentrale begreper i frisøryrket, og heftet har to ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget morsmål. Ordlistene er plassert etter del 1 og etter del 2.I arbeidslivet inkluderer mange yrkeshefter som kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt. I nettressursen I arbeidslivet Digital finnes ul