Fokus

Fokus
Kategorier: , Speil og veggpynt
705 NOK
Kjøp nå

Læreboka FOKUS Samfunnsfag er skrevet i et lett forståelig språk. Begreper og teori følges opp med et rikt utvalg av eksempler som elevene kan kjenne seg igjen i. Fordypningstekster, tenkebokser og varierte oppgaver legger til rette for differensiering. Stikkord i margen, bilder og illustrasjoner inviterer til refleksjon og diskusjon. Hvert kapittel avsluttes med et kort sammendrag, repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver.Det reviderte læreverket tar også opp i seg tenkningen rundt grunnleggende ferdigheter slik det er konkretisert i revidert læreplan. Det vil si at det er skrevet tekster knyttet til hovedområdet Utforskeren. Her blir elevene presentert for grunnleggende problemstillinger knyttet til samfunnsforskning. I tillegg blir de utfordret til å utforske enkle problemstillinger selv.