Entreprenørskapsutdanning i endring

Entreprenørskapsutdanning i endring
Kategorier: ,Speil og veggpynt
429 NOK
Kjøp nå

Entreprenørskapsbegrepet er i endring. Hvordan utdanningsinstitusjonene forholder seg til entreprenørskap og hvilke forventinger ulike interessenter har til hva utdanningsinstitusjonene skal levere er også i endring. Denne boka viser innholdet i entreprenørskapsbegrepet, hvordan utdanning har endret seg og hvilke utfordringer utdanningsinstitusjoner med ansvar for entreprenørskapsutdanning vil møte.Entreprenørskapsutdanning er utdanning for, om og gjennom entreprenørskap. Boka presenterer en fremgangsmåte for å kartlegge de forventningene og utfordringene en utdanningsinstitusjon møter. Boka tegner også et bilde av entreprenørskap i Norge og inviterer til faglig debatt om hvordan entreprenørskap, utdanning og entreprenørskapsutdanning skal forstås og ageres.Målgruppen for boken er studenter, forskere og praktikere innen entreprenørskap.