Enkel og trygg pårørendekontakt

Enkel og trygg pårørendekontakt
Kategorier: , Speil og veggpynt
100 NOK
Kjøp nå

Forsknings- og innovasjonsprosjektet «Enkel og trygg pårørendekontakt» ble til som respons på pandemien som en respons på Covid-19 pandemien for å bidra til å sikre sosial kontakten mellom for beboere på langtidshjem og deres pårørende. Prosjektet har vært et samarbeid mellom No Isolation, Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og OsloMet - storbyuniversitetet. Med støtte fra Forskningsrådet, Kreftforeningen og Trond Mohn Stiftelsen, ble 340 Komp-enheter utprøvd på 19 kommunale langtidshjem i Oslo mellom august 2020 og ut 2021. Komp er en kommunikasjonsløsning utviklet av No Isolation for å motvirke uønsket sosial isolasjon. Det er en skjerm med én knapp, laget spesifikt for eldre som ikke mestrer konvensjonell digital teknologi som smarttelefoner og nettbrett. Skjermen kan motta bilder, meldinger og videoanrop, og har i dette prosjektet vært utprøvd på langtidshjem for å sikre sosial kontakt mellom beboerne og deres pårørende.