Empatisk kommunikasjon

Empatisk kommunikasjon
Kategorier: , Speil og veggpynt
294 NOK 369 NOK
Kjøp nå

Boken bygger på kunnskap om at empati er en medfødt evne som gjør det mulig for oss å speile og gjenkjenne hverandres følelser og intensjoner. Den baserer seg videre på viten om at vi er født med et behov for kontakt og dialog.Bestill vurderingseksemplarEmpatisk Kommunikasjon som verktøy beskrives inngående ut fra eksempler fra forfatterens erfaringer som psykoterapeut. De fire trinnene i dialogen tar utgangspunkt i anerkjente psykologiske teorier og forskningsresultater innen narrotologi, affektbevissthet og mentalisering. Ny kunnskap innen hjerneforskning og oppdagelsen av speilnevronene - eller «empatinevronene» - er et sentralt tema i beskrivelsen av den praktiske anvendelsen av Empatisk Kommunikasjon.I kapittel 5 og 6 beskrives resultater fra flere års evaluering av verktøyet samt forslag til kursprogram og kursmateriell.Evalueringen viser at verktøyet Empatisk Kommunikasjon er et nyttig verktøy innen helse, skole, lederutdanning og i mellommenneskelige rela