Einar Førde

Einar Førde
Kategorier: , Speil og veggpynt
348 NOK 400 NOK
Kjøp nå

Biografien om den markante og allsidige politikaren og kringkastingsmannen Einar Førde, som døydde i 2004. Bare sitatene alene gjør denne verdt å lese Ane Farsethås, DN Tor Obrestad teiknar eit bilde av eit menneske med rike evner og mangfaldige kunnskapar, sterkt konkurranseinstinkt og stort vidd. Forfattaren fortel om Førdes barndom og ungdom i Høyanger, studieår og idrett i Oslo, stortingsperioden, tida som kyrkje- og undervisningsminister og kringkastingssjef. Førdes rolle som premissleverandør ved utforminga av Arbeidarpartiets politikk og norsk mediepolitikk blir inngåande analysert, og rolla hans i sentrale stridsspørsmål blir drøfta