Dypt urettferdig

Dypt urettferdig
Kategorier: ,Speil og veggpynt
349 NOK
Kjøp nå

Frode Fanebust har satt seg fore a. fa. hull pa. den nasjonale verkebyllen som nordsjødykkerne utgjør. Han snakker med involverte, undersøker hva folk visste og burde ha visst, og hva de gjorde med kunnskapen. Han dokumenterer. Og han teller: Hvor mange som dykket, hvor mange som omkom, hvor mange som har senskader. Det avtegner seg et annet bilde enn det vi kjenner, av en yrkesgruppe som ikke har oppsiktsvekkende høye døds- eller skadetall, men som har hatt et spesielt godt grep om offentligheten - og som belønnes med en oppreisning som kan overstige fem millioner per hode. Dypt urettferdig. Nordsjødykkerne og sannheten er en dramatisk fortelling om en skjebnesvanger virksomhet pa. havets bunn, en fortelling om en stor urettferdighet, og om en dans rundt de kalde fakta.