Digitale forskningsmetoder

Digitale forskningsmetoder
Kategorier: , Speil og veggpynt
198 NOK 249 NOK
Kjøp nå

Digitale forskningsmetoder gir en introduksjon til ulike strategier for å samle samfunnsvitenskapelige data ved bruk av digitale hjelpemidler. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier brukes som sekundærdata (tekst, bilder og video som ikke er produsert for forskningsformål) og forskningsdesign hvor digitale plattformer og verktøy brukes til å skape primærdata (innsamling av data for forskningsformål).Sentrale temaer som behandles i boken er:Rekruttering av respondenter til spørreskjema via sosiale mediaNettbaserte intervjuVirtuell etnografi og visuelle metoderStordataForskningsetiske dilemma ved digitale forskningsmetoderMetodologiske utfordringer ved digitale forskningsmetoderBoken passer både for studenter og etablerte forskere som ønsker en innføring i samfunnsvitenskapelige digitale forskningsmetoder.