Bok og skjerm: forholdet mellom bokbasert og digitalt b

Bok og skjerm: forholdet mellom bokbasert og digitalt b
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Jon Gunnar red. Jørgensen
190 NOK 238 NOK
Kjøp nå

Bok og skjerm: forholdet mellom bokbasert og digitalt b (Jon Gunnar red. Jørgensen): Her presenteres foredrag fra en konferanse omedisjonsfilologi i Oslo den 20.-22. oktober 2000. Tema er forholdet mellomvitenskapelige utgaver i bokform og i elektronisk form. Blant hovedspørsmålenesom belyses, er organisering og oppbygging av elektroniske og trykte utgaver,en mulig arbeidsdeling mellom de to medier, og om de nye mulighetene innenforelektronisk tekstutgivelse gir grunn til å to hevdvunne konvensjoner knyttettil bokutgaver opp til revisjon. Spørsmål av stor interesse for edisjonsfilologer,enten de selv har erfaring med elektronisk publisering eller ikke.I århundrer er det blitt produsert utgaver i bokform, og dethar utviklet seg sterke konvensjoner for hva slike utgaver skal inneholde oghvordan de skal bygges opp. Maskinen gjør det enkelt å søke etter opplysningeri teksten, informasjon på ulike steder kan koples sammen, lyd og bilder kanlenkes til teksten, det kan legges inn lenker til andre utgaver eller andreinformasjonsbaser som er elektronisk tilgjengelige, osv. Det finnes knaptgrenser for hvilke mengder av informasjon som kan organiseres i en elektroniskutgave.For å ta i mot denne utfordringen, må datamaskinen betraktessom et selvstendig medium; filologen må løsrive seg fra boktenkningen ogplanlegge utgavene med utgangspunkt i datamaskinens muligheter.