Bios Biologi 1: Lærebok

Bios Biologi 1: Lærebok
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Ragnhild Eskeland
995 NOK
Kjøp nå

Bios biologi 1 (2021) lærebok dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget biologi 1.Læreverket Bios er revidert og nyskrevet til fagfornyelsen og er tett knyttet opp til læreplanen. Fordypningstekster og temasider krydrer teoristoffet og gir elevene både dybdelæring og inspirerende glimt fra biologiens verden. Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven. Oppdaterte arbeidsoppgaver krever at elevene bruker både boka og andre kilder og gir innsikt i biologiske og dagsaktuelle temaer.Bios biologi 1 (2021) inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i den reviderte læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger. Temasidene gir elevene mulighet til å fordype seg i utvalgte emner.Bios elev- og lærernettsted er nytt i 2021 og utfyller læreboka. Bios elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, nyttige lenker, enkle og illustrerende animasjoner, ekstra teoristoff og øvelser som gir elevene mulighet til å jobbe utforskende med faget. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.På Bios lærernettsted finner du blant annet en digital utgave av lærebøkene, løsningsforslag til oppgavene i boka og til sentralt gitte eksamensoppgaver i biologi 2, kapittelprøver, feltstoff, powerpointpresentasjoner og annet nyttig stoff som kan brukes i undervisningen. Læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon på elevnettstedet, og gi tilbakemeldinger på besvarelser.