Bios 2

Bios 2
Kategorier: , Speil og veggpynt
995 NOK
Kjøp nå

Bios Biologi 2 (2022) dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget biologi 2.Læreverket Bios er revidert og nyskrevet til fagfornyelsen og er tett knyttet opp til læreplanens kompetansemål og kjerneelementer.Fordypningstekster og temasider krydrer teoristoffet og gir elevene både dybdelæring og inspirerende glimt fra biologiens verden. Repetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for eleven. Oppdaterte arbeidsoppgaver krever at elevene bruker både boka og andre kilder og gir innsikt i biologiske og dagsaktuelle temaer.Bios biologi 2 (2022) inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i den reviderte læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger. Temasidene gir elevene mulighet til å fordype seg i utvalgte emner. Som for Bios 1 er boka innde