Bios 2

Bios 2
Kategorier: ,Speil og veggpynt
995 NOK
Kjøp nå

Bios biologi 2Er revidert utfra tilbakemeldinger fra lærere og elever som har brukt bokaFramstår som faglig oppdatert og tett knyttet opp mot læreplanens målFordypningstekster krydrer teoristoffet og gir elevene inspirerende glimt fra biologiens verdenRepetisjonsoppgaver etter hvert delkapittel fungerer som en sjekkliste for elevenMange nye arbeidsoppgaver som krever at elevene bruker både boka og andre kilder gir innsikt i dagsaktuelle temaerTidligere gitte eksamensoppgaver i oppgavedelen til hvert kapittel forbereder elevene til sentralgitt eksamen i fagetBoka inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven. Grunndelen gir en oversiktlig, grundig og utfyllende beskrivelse av temaene i læreplanen, og er rikt illustrert med forklarende figurer og bilder. Studiedelen etter hvert kapittel har varierte oppgavetyper og øvinger. I denne utgaven er bioteknologidelen grundig oppdatert og utvidet til to kapitler. Også miljøkapittelet er omfattende revidert, noe som gjenspe