Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning

Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning
Kategorier: , Speil og veggpynt
286 NOK 359 NOK
Kjøp nå

Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere. Barn møter både SFO og skolen med bakgrunn i sine tidligere erfaringer, og det er barnehagelæreres, grunnskolelæreres og SFO-ansattes ansvar å legge til rette for at barna får overføre sin kompetanse i møte med nye miljø. Dette krever reelt samarbeid på tvers av de institusjonelle grensene. Barns erfaringer og opplevelser må gjøres gjeldende, og samarbeidet må inkludere samhandling og dialog.Boka retter seg mot barnehagelærerstudenter i bachelor- og masterutdanning og mot ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordning.Høyoppløst bilde - Bla i bokenAnmeldt: Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordningHilde Dehnæs Hogsnes er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Sørøst-Norge