Barnehagen som arbeidsplass: å vare som pedagog og leder

Barnehagen som arbeidsplass: å vare som pedagog og leder
Kategorier: , Speil og veggpynt
Brand: Magritt Lundestad
327 NOK 409 NOK
Kjøp nå

Barnehagen som arbeidsplass: å vare som pedagog og leder (Magritt Lundestad): Barnehagefeltet i Norge er stadig i endring, og dette har betydning for hvordan de ansatte opplever hverdagen i barnehagen. Som pedagogiske ledere og styrere har de fleste norske førskolelærere en dobbeltrolle de er både pedagoger og ledere. Hvordan oppleves det å utøve disse rollene i dagens barnehager? Gjennom intervjuer med erfarne pedagogiske ledere og styrere får vi et innblikk i hva de ser som viktig for å kunne vare over tid i sine roller, og hvilke tiltak som kan føre til fortsatt engasjement og motivasjon for yrket. Målgruppen for boken er studenter, personalgrupper i barnehagen, barnehageeiere, politikere, myndigheter og andre interesserte. Magritt Lundestad er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus som høgskolelektor i pedagogikk. Lundestad har arbeidet som pedagogisk leder og styrer i flere barnehager. I 2001 ga hun ut boken Konflikter bare til besvær?Konfliktløsning i barnehagen (3. utg. 2010, Høyskoleforlaget), og hun har vært medforfatter av boken Å være leder i barnehagen (2005, Fagbokforlaget). OM BOKEN “(…) særlig barnehageeiere og ansvarlige myndigheter bør lese denne boka.” John Roald Pettersen, Utdanning “Refleksjonene Ludestad gjør seg, og hennes forslag til tiltak er gull verd både for barnehagelærere selv, for de som skal lede disse og for eiere og myndigheter som ønsker å beholde barnehagelærere i barnehagen.” Lise Hannevig, Pedagogisk bokorm “[Boken viser] et mangfoldig bilde av hva som oppleves som viktig [i barnehagen]. Det gir rom for virkelighetens mange tvetydigheter og dilemma og er slik sett mer troverdig og kanskje viktigere enn en serie enkle sannheter. Selv om boka ikke har mange klare konklusjoner, er min konklusjon klar: Kjøp og les!” Øyvin Ytreberg, Barnehagen “(…) en viktig bok for barnehagen. (…) en bok for alle som søker innsikt i barnehagens utfordringer og som ønsker å bidra til å gjøre noe med dem. La oss håpe at boken blir brukt til nettopp det.” Ann Ingjerd Kanestrøm, Første steg