Barne- og ungdomspsykologi

Barne- og ungdomspsykologi
Kategorier: , Speil og veggpynt
565 NOK 709 NOK
Kjøp nå

Nytt standardverk i utviklingspsykologi med fokus på typisk og atypisk utvikling.Bestill vurderingseksemplarMed Barne- og ungdomspsykologi. Typisk og atypisk utvikling, presenterer Stephen von Tetzchner nå et nytt standardverk i utviklingspsykologi. Boka har grunnlag i internasjonal forskning og inkluderer den betydelige nye kunnskapen som 2000-tallet har brakt med seg på dette området. Den inneholder alle utviklingspsykologiens hovedområder, og disse er aldersmessig ordnet innenfor hvert kapittel.Boka gir en bred og tilgjengelig innføring i menneskets utvikling fra unnfangelse til tidlig voksen alder, fra familiens nære relasjoner til å bli en selvstendig borger i samfunnet. Utviklingspsykologiske fenomener blir forklart gjennom biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Leseren får et grundig bilde av hvordan barn og ungdommer på ulike aldersnivå tenker, føler og handler.Boka integrerer informasjon om sansemessige, fysiske og kognitive funksjonshemminger, og de viktigste følelse