Årsaksproblemer i erstatningsretten: årsakslærer, formålsbetraktninger og øko

Årsaksproblemer i erstatningsretten: årsakslærer, formålsbetraktninger og øko
Kategorier: , Pynt
Brand: Trine-Lise Wilhelmsen
209 NOK
Kjøp nå

Boken omhandler årsaksproblemer i erstatningsretten i lys av formålsbetraktninger og hensynet til økonomisk effektivitet.Boken har et rettslig og et rettsøkonomisk perspektiv.I et rettslig perspektiv er hensikten å se på forholdet mellom de forskjellige årsakslærene som er etablert i rettspraksis (betingelseslæren, vesentlighetslæren og adekvanslæren), og på forholdet mellom disse lærene og formålsbetraktninger.I et rettsøkonomisk perspektiv er formålet å undersøke om formålsbetraktningene kan utdypes gjennom rettsøkonomisk analyse, og om årsakslærene og rettspraksis er i samsvar med hensynet til økonomisk effektivitet.Undersøkelsen er delt i en hoveddel om faktisk årsakssammenheng og en om normativ årsakssammenheng.Boken er nyttig for alle som arbeider med erstatningsrett både i det akademiske og det praktiske liv.