Å skape trygghet i en kropp som trenger hjelp

Å skape trygghet i en kropp som trenger hjelp
Kategorier: , Speil og veggpynt
329 NOK
Kjøp nå

«Det er mange som har kunnskap om enten seksuelle overgrep eller funksjonsvariasjon, men blant profesjonelle er det veldig lite kunnskap om de to temaene sammen». Personer med fysiske funksjonsvariasjoner utsettes opptil to til tre ganger så ofte for seksuelle overgrep som normfungerende. Ti overgrepsutsatte deler her sine historier og viser hvordan internaliserte fordommer mot funksjonsvarierte kan skape barrierer i møte med hjelpeapparatet. De gir et bilde av et hjelpeapparat som ikke forstår det særegne ved å oppleve seksuelle overgrep i en funksjonsvariert kropp. Hvordan kan så hjelpeapparatet legge bedre til rette for denne gruppen og etablere en større forståelse for opplevelsene av overgrep i en funksjonsvariert kropp? Og hva trenger profesjonelle å vite om hvordan funksjonsvariasjonen påvirker bearbeidelsen av et overgrep? Dette er noen av spørsmålene forfatterne ønsker å gi svar på i denne boken. Boken er en vitenskapelig monografi rettet mot alle som inngår i en faglig, profe