Auksjoner under korona - Mange muligheter

  • 19 Mar, 2021

Siden mange sluttet å gå på auksjoner under Korona pandemien, og de ofte måtte stenge, har markedet for digitale auksjoner blitt mye større. Ved å video- overføre auksjoner kan man nå ut til et større publikum

Forskjellige typer auksjoner under Korona

Det er jo lenge siden de første internettauksjonene begynte å dukke opp. Mange auksjoner under korona har blitt flyttet over til en internettbasert platform, noe som byr på fordeler og ulemper.

Klassiske internettauksjoner foregår ofte i mange dager, og bærer lite preg av spenning. Andre typer auksjoner under korona har foregått over Zoom eller andre møte-apper, der man legger inn raske bud fortløpende.

Alt kan gjøres hjemmefra

Da regjeringen oppfordret alle til å jobbe hjemmefra, satte vi igang arbeidet med å utrede hvordan vi på best mulig måte kunne avholde rettferdige digitale auksjoner.

Selv om det har vært en nedgang i normal kriminalitet, har vi opplevd en sterk vekst i cyberkriminalitet det siste året, og vi i Auksjonsboden jobber hele tiden for å gjøre nettauksjoner sikrere.

Fortsatt mange muligheter

Flere auksjonshus har likevel avholdt auksjoner under korona, der deltagere har blitt plassert langt fra hverandre og oppfordret til å bruke munnbind. På denne måten kan man redusere smitterisikoen, og samtidig oppleve ordentlige auksjoner.